Last van deurwaarders, opzoek naar een ander domicilie- of referentieadres, wij bieden hulp bij uw registratie.

GRATIS VANDAAG REGISTREREN

bij ons en vervolgens kan u gratis binnen de 8 dagen aangemeld worden bij de bevolkingsdienst en andere autoriteiten. Dit kan ongeacht de duurtijd dat u wenst gebruik te maken van onze diensten. Klik op het plusteken om verder te lezen
Huurders die in hun leven zekerheden en garanties wensen, voor hen hebben we de mogelijkheid voorzien dat ze kunnen opteren voor het betalen van onze dienst nadat ze reeds de dienst verkregen hebben! Het spreekt voor zich dat alleen solvabele huurders hiervan kunnen gebruik maken want anders leidt onze service mogelijk tot misbruik.
Indien u als huurder met ons tot een huurakkoord komt welke niet beperkt blijft tot het huren van maand tot maand maar wel voor een periode van een gans jaar vooruit dan zijn we voor u voorwaardelijk bereid om aan de slag te gaan met uitstel van betaling aan ons!
We zijn dus bereid om garantie te geven op onze kennis van diensten. U als huurder geniet dus uitstel van betaling op basis van een resultaatsverbintenis. Het resultaat wordt door ons dus eerst geleverd voor u en pas dan kan de betaling bij ons terecht komen.
Het spreekt voor zich dat we selecteren en niet bereid zijn om op die manier te werken voor insolvable huurders.
In de praktijk komt dit eenvoudig neer op het volgende:
Uw huidige registratie, het adres waar u volgens de rijksregisters ingeschreven bent, dat adres gaan we voor u laten aanpassen in de rijksregisters (deze aanpassing van uw officiële adres wordt uitgevoerd door een Belgische ambtenaar bij de bevoegde bevolkingsdienst)
Dit heeft als positief gevolg dat wanneer de rijksregisters worden geraadpleegd, dan ziet men dat u niet langer ingeschreven bent op uw oude adres. U beschikt nu immers over een adres op een van de studio’s bij ons. U kan nu tal van zaken doen dankzij uw nieuwe adres en de dienst die we u verleende. Zo kan u o.a. post ontvangen en legaal in orde blijven met diensten zoals zorgverzekering en de FOD pensioenen.
Dagvaardingen en deurwaarder, deze komen terecht op uw nieuwe adres (uw post kan u ophalen of u kan ons vragen om uw post wekelijks door te sturen)
Uw nieuwe adres kan ook dienst doen wanneer u een onderneming wil opstarten of in loondienst wil gaan. Ook bij financiële instellingen kan u gebruik maken van uw nieuwe adres.
Heeft u reeds een pensioenuitkering of een sociale uitkering vanwege arbeidsonbekwaamheid dan zal u deze inkomsten behouden (opgelet! In tal van dossiers kunnen we het statuut van steuntrekkende of fiscaal belaste burgers optimaliseren.  Allicht kunnen we ook uw status optimaliseren zodat u op jaarbasis minstens 2000 euro extra kan genereren)
Tot zover onze inbreng en inzet bij de resultaatsverbintenis indien u een gans jaar wenst vooruit te betalen met inbegrip van zekerheid en garanties.
Wat bedraagt als huurder uw inbreng en inzet indien u wenst in aanmerking te komen voor de garanties en voordelen bij een jaar-overeenkomst?
U toont aan dat u te goeder trouw en solvable bent. (kan of wil een huurder dat niet aantonen dan zijn we uiteraard niet bereid om aan de slag te gaan omdat de kans bestaat dat we prestaties leveren waarna we niet betaald worden)
Hoe en wanneer worden we dan betaald wanneer het om een jaar-overeenkomst gaat?
Wel dat is heel eenvoudig. Aangezien haast iedereen een groot vertrouwen geeft aan ‘de notaris’ bieden we u als huurder de mogelijkheid om de betaling van uw huur garant te stellen op wat men noemt de ‘derdenrekening’ van een notaris. Wij kunnen u een notaris aanbevelen en wij dragen de onkosten van de notariële diensten. (indien u een beter gevoel hebt bij een notaris in uw buurt dan kan u gerust uw eigen notaris nemen)
Zodra de huur garant staat bij de notaris gaan we meteen voor u aan de slag. De notaris stort de betaling pas door naar onze rekening nadat we niet alleen prestaties hebben geleverd maar ook het door de huurder gewenste resultaat hebben verkregen.

HEEFT U VRAGEN?

  Ik WENS INFO OVER:
  InschrijfadresPostadresPersoonlijke registratieAmbtelijke schrappingVerkrijgen van sociale uitkeringVerhogen van sociale uitkeringBescherming tegen schuldeisersBescherming tegen beslag

  CONTACTEER MIJ OP DIT NUMMER:

  OP DE VOLGENDE DAGEN:
  MaandagDinsdagWoensdagDonderdagVrijdagZaterdagZondag

  OP HET VOLGENDE TIJDSTIP:
  VoormiddagNamiddagAvond

  Door uw contactgegevens in te dienen, geeft u uw schriftelijke toestemming om contact met u op te nemen via geautomatiseerde e-mail, sms of andere berichten technologie om nieuwe updates te bespreken en aanvullende geleverde diensten of producten te delen.

  INSCHRIJFADRES - DOMICILIEADRES - REFERENTIEADRES

  HUUR

  287 EURO/MAAND

  POSTADRES

  HUUR

  70 EURO/MAAND

  Als alleenstaande (of met uw gezin) kan u geregistreerd en rijksingeschreven worden

  Uw fysieke aanwezigheid op een studio of ander bewoonbaar pand is niet noodzakelijk.

  Geen gedoe met een huisbaas, geen tijdverlies met wachten op controle van politie, geen lastige vragen of penetratie van uw privacy, u hoeft geen meubels te voorzien, geen nutsvoorzieningen op uw naam te zetten. U hoeft niet eens een overeenkomst te ondertekenen.

  VEEL DISCRETIE voor u zonder TIJDVERLIES en ander GEDOE

  Per adres bent u aanspreekbaar onder uw eigen voorwaarden! Alle instanties behouden schriftelijk het contact met u. Uw postzaken kan u ophalen of discreet door ons laten doorsturen.

  Snelle registratie binnen gans België en zonder enige meerprijs kan uw registratie ook over de grenzen heen! Wanneer uw rechten ontnomen werden vanwege een schrapping van ambtswege, of u was nog nooit eerder in België ingeschreven, dan kan een kleine extra onkost worden in rekening gebracht. 

  U hoeft niet te wachten op ‘hulp’ van een wijkagent of andere politie. Geen gedoe aan uw deur of penetratie van uw privé levenssfeer.

  Onze dienst is niet alleen beschikbaar voor natuurlijke personen, ook voor bedrijven bieden we registratie / maatschappelijke zetel. Ook internationaal bieden we tal van mogelijkheden.

  Q

  GESCHRAPT VAN AMBTSWEGE?

  Ambtelijk geschrapt?
  Wij lossen dit binnen de 5 werkdagen
  voor u op.

  S

  PRIVACY

  U wenst rust en privacy waar u woont? Geen deurwaarders, politie of ander ongewenst bezoek aan uw deur?

  w

  IN CONTACT BLIJVEN

  U hoeft geen vaste woonplaats, toch kan de overheid en andere instanties met u in contact blijven.

  }

  GEEN VERPLICHTINGEN

  Geen nutsvoorzieningen op uw naam, geen verplichting tot ondertekening van overeenkomst.

  GEEN BORGSTELLING

  Als huurder heeft u het recht om te opteren voor een schriftelijke of louter een mondelinge overeenkomst. Elke vorm van overeenkomst kan zeer discreet. U hoeft bij overeenkomst geen borgstelling van 3 maand huur te voldoen zoals u dat op de reguliere verhuurmarkt wel zal ervaren. Het enige wat we vragen is een borgstelling van slechts 250 euro en dit kleine bedrag mag u in de toekomst bij ons ook aanwenden als huur. 

  VRIJ VAN OVERHEID

  De adviezen die we vrijblijvend verstrekken zijn discreet en kunnen gepersonaliseerd op maat van u persoonlijk zijn. In ons advies worden we niet gehinderd door de overheid (iets wat u als burger vaak wel moet ervaren wanneer u ‘advies’ vraagt aan een ambtenaar). Daardoor staan we nooit tegenover u maar wel betrouwbaar naast u.

  WAAR BIEDT ONZE HULP EEN MEERWAARDE IN UW LEVEN?

  Uw familie lijdt onder stress vanwege schuldeisers? U wenst tijdelijk wat rust in uw leven zodat u de zaken weer in het juiste perspectief kan zien? Uzelf aanspreekbaar houden kan zonder de ‘noodzakelijk’ negatieve energie op de plaats waar uw familie en uzelf rust en privacy verdienen.

  We begeleiden u bij het legaal registreren van uw persoon in de gemeentelijke basisadministratie en de bevolkingsregisters. Registratie met onze begeleiding garandeert u de baten zonder de lasten. (een last die al meteen van uw schouders kan vallen is de zekerheid dat we u kunnen vrijstellen van provinciebelasting en tevens behoeden we u van negativiteit aan uw deur)

  Uw sociale zekerheid kunnen we optimaliseren. Wenst u bijvoorbeeld meer vrijheid om uw tijd te kunnen doorbrengen met familie en vrienden of wenst u meer tijd voor uw hobby’s? Wees er u dan van bewust dat we u kunnen begeleiden bij het verkrijgen van een basisinkomen. Dit basisinkomen is een uitkering van de overheid waarbij het bedrag van de uitkering haast dezelfde ordegrootte heeft als wat u zou verkrijgen wanneer u in loondiest werkt. (een gewone uitkering van RVA of ziekenfonds/mutualiteit blijkt in de meeste gevallen te beperkt maar kan meestal positief verhoogd worden). 

  U hoeft dus niet langer te werken en uw korte tijd op aarde om te ruilen tegen een bedrag wat ook zonder te werken verkrijgbaar is.

  Maar u wenst meer in het leven? U wenst te ondernemen maar de sociale lasten die u als aspirant-ondernemer moet betalen die schrikken u af. Dan hebben we ook voor u zeer goed nieuws! We kunnen u als ondernemer bijstaan zodat de sociale lasten maar liefst 50% voordeliger worden dan wat uw concurrenten blauw-zuur moeten afdragen aan de overheid. Het ondernemersrisico minimaliseren is onze specialiteit! Zo kunnen we o.a. het fundament voorzien waarbij de ondernemer maandelijks recht heeft op 1000 euro netto zodat ook in kalme maanden de basiskosten deels kunnen gedragen worden.

  Wanneer u tot het inzicht bent gekomen dat de overheid en uw vrienden niet zo behulpzaam of hulpvaardig blijken te zijn dan kan u bij ons terecht.

  RESERVEER NU

  Wilt u zeker zijn van uw registratie binnen de regio die voor u de meeste voordelen bied, contacteer ons dan.

  CONTACT

  KLIK HIER

  BEL ONS 

  BIJ VRAGEN VRIJBLIJVEND
  +32 486 93 26 13

  TEVREDEN KLANTEN

  Na heel wat heen en weer geloop naar onze gemeentelijke instanties zonder hulp kwamen wij terecht bij domicilieadres.be. Wij zijn beiden gepensioneerd en zochten een oplossing voor een referentieadres tijdens onze rondreis met onze mobilhome. Degelijke, directe en duidelijk uitleg gekregen en de nodige stappen ondernomen voor ons.  Bedankt voor jullie hulp.  Wij reizen verder.

  Gerda & Jos

  Als een digitale nomad is het niet altijd makkelijk om de juiste informatie te vinden.  Of als je een postadres zoekt of zelfs een domicilieadres blijft het onbekend terrein in België.  En toen vond ik Sandra en haar team die mijn 1001 vragen hebben beantwoord en nu kan ik reizen en werken zonder mijn rechten te verliezen in België. 

  Bedankt jullie zijn een top team

  Jonathan

  Ik wil anoniem blijven daar ik 2 jaar ambtelijk geschrapt was.  Ik wist niet meer wat te doen en leefde al een hele tijd op straat.  Via een maatschappelijk werker ben ik in contact gebracht met jullie die weten hoe de vork in de steel zit.  Na iets meer dan een week had ik terug de nodige documenten en kon ik weer mijn leven opnieuw opstarten.  Ik kan jullie niet genoeg bedanken voor jullie inzet.

  Anoniem

  Contact

  VZW Voyageurs – BE0478855346
  Tel: +32 486 96 26 13
  Email: KLIK HIER

  Consultaties

  Na telefonische afspraak
  te Borsbeek

  Administratieve Zetel

  Lange Beeldekensstraat 164
  2060 Antwerpen

  Wat bieden we

  INSCHRIJFADRES
  POSTADRES
  OPLOSSING BIJ AMBTELIJKE SCHRAPPING
  VERKRIJGEN VAN SOCIALE UITKERING
  VERHOGEN VAN SOCIALE UITKERING OF PENSIOEN
  BESCHERMING TEGEN SCHULDEISERS
  BESCHERMING TEGEN BESLAG